29 Temmuz 2016

İstemek ve Ol'durmak

Oldurma, en basit tabiriyle bir şeyi oluşturma, yaratmadır. Buradaki yaratım yoktan var etme değil, olanı dönüştürmedir. Yani bir tür ruhsal enerji çevrimidir. Ruhumuzdaki potansiyel yaratım enerjisini evrene yansıtarak, evrende değişiklikler yaratmanın sanatıdır.

Hepimiz bunu The Secret’tan artık biliyoruz veya en azından duyuyoruz. Ama ben burada aslında arkadaki dinamikleri ve püf noktaları vermek istiyorum. Çünkü bahsettiğimiz kitap ve bununla beraber çıkan nice kitaplar, birçoğunu incelemesem de, yeterli püf noktaları vermiyor. Birçoğu rant kazanmaya odaklı olduğu için boş bilgilerle dolu. Halbuki yaratım sanatı, maji ismi altında en eski ezoterik ve okült konulardan biridir. Eğer bu bilgeliği ve sanatı öğreneceksek bunun için new age akımlarından çok, daha eski mistik kültürlerin öğretilerine bakmalıyız. Eğer yeterli bir incelememiz yoksa bu süreç bizim için tehlikeli bile olabilir.”İnan, olsun” kalıbı doğrudur ama eksiktir. İnanıp Ol’durmanın da bir prensipleri, bir mekaniği, ilmi boyutu hatta mühendislik işleyişi vardır. Ol’durmanın gücü, Yaratıcı’nın yarattığı düzenin bir işleyişini kapsar. 

Yasalar

Bir şeyleri yaratma yani ol’durmanın arkasında bazı yasalar vardır. Bu yasaları harekete geçiren kilit yasa irade yasasıdır. İrade yasasının tezahürü istemektir ve istemek ile konsantrasyon, bu yasaları aktif hale getiren anahtarlardır. Kısaca şu yasalar ol’durmada işler: 
İrade Yasası: Her şey irademiz dâhilinde gerçekleşir ve bizi insan kılan iradedir. İrade, isteği yaratır istek de oldurmanın ana maddesidir. Bu yüzden evreni harekete geçiren irademizdir. İrademiz ne kadar güçlüyse, evrensel değişimleri yaratmak o kadar kolaydır. Bir şeyleri yaratırken başkalarının iradelerine karışmamak oldukça önemlidir, yoksa irade yasasına ters davranmış oluruz ki, bu evrensel düzeyde hoş bir etki yaratmaz. 

Çalışma ve teksir yasası: İsteklerimizin olması için yeterli bir enerji eşik değerini geçmeliyiz, bunun için de istekleri oluşturma konusunda ısrarcı olmalıyız ve enerjiyi yoğunlaştırmalıyız. 

Külli çekim yasası: İki şeyin birbirini çekmesi veya itmesi olayıdır, yaydığımız düşünceler benzer enerjileri çeker. Benzeşimle birlikte çalışır.

Benzeşim (Sempati) yasası: Ruhsal Dünya da benzerler benzerleri yaratır.

Tedriç yasası: Her şeyin bir aşamalı gelişimi vardır. Haliyle isteklerimiz de evrende belli aşamalarda gerçekleşir, bu yüzden isteklerin gerçekleşmesi için belli bir zaman diliminden bahsedebiliriz. 

Tüme- varım (Bumerang) yasası: Her enerji çıktığı kaynağa geri döner. Bu dönüş katlı (üç katı, yedi katı vs.) olarak olabilir. 

Parça Bütüne aittir yasası: Parçaya yapılan etki bütünü, bütüne yapılan etki parçayı etkiler. 

Buradaki yasaların işleyişi, alttaki aşamaları da tetikler. Bu yüzden önce bu dinamikleri bilmek, püf noktaların işleyişini çözmemize yardımcı olur. 


İstek- Israrcı olma 
Bir dileğimizi ne kadar çok ister ve ne kadar çok ona odaklanırsak, evrene yaydığımız enerji de bir o kadar güçlü olacaktır. Bunu telefon sinyaline benzetebiliriz. Eğer telefondaki sinyal düşükse, bir başka kişiyle kesik kesik konuşuruz ve kendimizi zar zor ifade ederiz, buna nazaran sinyal yüksekse sesimiz daha net çıkar. İşte bir şeyi çok istemek ve istekte ısrarcı olmak ilk koşuldur. İstemenin şiddeti, evrene ulaşım sinyalini yükseltir. Bu yüzden en hızlı gerçekleşen şeyler, o sırada en çok ihtiyacımız olanlardır.  Bunu hepimiz deneyimleriz. Bir anlığına parasız kalırız, ihtiyacımız vardır, öyle bir gönülden geçiririz ki, mucizevî bir şekilde elimize para geçer. İhtiyacın fazla olması da, o şeyi derinden istememize neden olur. Bu da daha kolay evrene isteği taşır. 

Hazırlanış – Düzen 
Tedriç ve çalışma-teksir yasasından bahsettik.  Anlık düşünceler ve yayılan anlık enerjiler, evrensel dengeden dolayı hemen dağılır. (Buna mühendislikte entropi yasası denir, her şey düzensizliğe doğru gider.) Bu yüzden bir şeyi sadece istemek, o şeyin olması için yeterli değildir. Enerji belli bir süre sonra dağılmaya meyillidir. Lakin her gün düzenli olarak isteğimize konsantre olursak, enerji yoğunlaşacağı için dağılmadan aynı bir enerji topu gibi evrene yollayabiliriz. Bunun için aynı saatte ve periyodik olarak yapmak oldukça önemlidir. Kendimize bir gün veya süreç belirleyelim -mesela 7 gün gibi- ve aynı saatte düzenli olarak çalışmayı yapalım. 

İkinci olarak bir dileğin gerçekleşmesi için ne kadar uzun bir ön hazırlık aşaması yaparsak, bir şeyleri gerçekleştirmek o kadar kolaylaşır. Çünkü ön hazırlığa başladığımız anda enerji zaten odaklanmaya başlar, odaklanmış enerjiye isteği yükleyerek göndermek çok daha kolaydır. Ön hazırlıklara örnek vermek gerekirse, bir mum veya tütsü yakabilir, bunun yanı sıra ortamı fiziksel olarak arındırıp temizleyerek, toplayarak, ortamdaki ruhsal enerjiyi de düzenleyebilir, çalışma öncesi banyo yapabiliriz. (abdest almak, enerjiyle arınmak vs.) Bu ön hazırlıklar aynı zamanda çalışmanın ne kadar önemli olduğu mesajını bilinçaltına gönderir ve bizi buna inandırır. Özellikle dileğimizi gerçekleştirmek istediğimiz alanı temizlemek, enerjiyi daha net aktarmamıza yardımcı olur. Çünkü dağınık odalardaki enerjiler de dağınıktır, bu da enerjiyi yoğunlaştırmayı zorlaştırır. Feng shui, bu noktada devreye girer. 

İmajinasyon (imgeleme)
Kızılderili bilgeler, “Bir kişiyi ne kadar net imajine ederseniz, o kişiye o kadar kolay şifalandırırsınız.” derler. Aynı şekilde bir şeyi ne kadar net imajine edersek, o şeyi gerçeğe dönüştürmemiz o kadar kolay ve güçlü olur. Bu çok kilit bir noktadır. Haliyle, mesela gerçekleştirmek istediğimiz şeyi bir kâğıda yazdıysak, kâğıdı avucumuzda tutarken, duygularını dahi hissederek dileğin gerçekleştiğini güçlü bir şekilde imajine etmeliyiz. Sonra bu imajinasyonun enerjisini kâğıda aktarmalıyız. Bundan sonra o dilek kâğıdını yakmak, yüklediğimiz enerjiyi serbest bırakmamızı sağlar. 

Enerjiyi yükseltmek 
İsteğimizi oldurmak için konsantre olurken bir taraftan da enerjimizi yükseltmemiz gerekir. Bunun kullanılan en eski metodu mantra veya zikir kullanmaktır. Önce yavaşça başlanılan mantrayı, git gide daha hızlı söylemeye başlarız. Hızlandıkça enerji yükselir ve enerji tavan yapana yani en yüksek hıza çıkana kadar mantrayı tekrar etmeye devam ederiz. Burada kullanılan mantranın illa Sanskritçe veya Arapça olması gerekmemektedir. Mesela ev istiyorsak “Evim Var”, para istiyorsak “Para bana geliyor” gibi kalıplar da yeterlidir. Eski şamanlar bu enerji yükseltmeyi, dans ile yaparlardı. Dans ederler ve dansı hızlandırırlar, sonra bağırarak, yükselttikleri enerjiyi evrene serbest bırakırlardı. 

Bir diğer enerji yükseltme yöntemi mantra kullanmadan imajinasyonla ışığı auramıza çekmektir. İlahi ışığı taç çakradan alarak tüm auramıza yayar ve ilahi Olanla bağlantıda olduğumuzu hissederiz. Böylece enerjimiz çalışma için yükselmiş olur.

Başka bir yöntem de çember oluşturmaktır. Bunun için çevremizde hayali çember yaratırız (mavi-beyaz renkte). Daha sonra ellerimizi havaya kaldırır ve “Bu alemle ruhsal alem arasındaki sınırı kaldırıyorum, çemberdeki tüm isteklerim evrende gerçekleşir” diyerek yavaşça elleri indirirken bir sis perdesini araladığımızı imgeleriz. Böylece yarattığımız sınırlı enerji alanında evrenle bağlantı sağlayacak güçlü bir ilahi mabet yaratmış oluruz. Bu yöntemi yapacaksak, çemberi hep aynı yerde açmanın faydası vardır. 

Kelam 
Yaratıcı “Ol” demiş ve Evren yaratılma sürecine girmiştir. Özellikle “OL” dendiğinin vurgulanması yani bu emrin ses enerjisi olarak verildiği ifadesi tesadüf değildir. Burada pek tabi ki gizli bir bilgi vardır. Fizik öğretmenim Nuray Hoca, her zaman “Sözler, evrene vurulan mühürlerdir” derdi bana. Gerçekten de bir şeyi sesli olarak kelimelere dökmek yani süptil düşünceleri, daha fiziksel enerji olan ses enerjisine dönüştürmek, bir şeyleri ol’durmayı kolaylaştırmaktadır. O yüzden bir şeyleri dilerken bunları sesli dilemek, enerjinin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde olumsuz şeylerin de sesli söylendiğinde daha çabuk başımıza geldiğini fark etmişizdir. Bu yüzden ne söylediğimize çok dikkat etmeliyiz.

Enerjiyi Serbest bırakmak 
En kritik nokta burasıdır. Birçok insanın isteklerinin gerçekleşmemesinin tek sebebi enerjiyi serbest bırakmayı atlamalarıdır. Israrcı olduktan, dileği dileyip, enerjiyi yükselttikten sonra, bir anlığa isteğimize dair hiçbir şeyi umursamamak, bir hiçlik duygu durumuna geçmek durumundayızdır. Böylece yaydığımız ve odakladığımız enerjiyi serbest bırakırız. Eğer gerçekleşmesini istediğimiz dileğe çok fazla odaklanırsak, enerji akışını tıkarız ve dileğimiz evrene ulaşmaz. İsteğimize odaklanmalı ama buna bağlı ve bağımlı olmamalıyız, böylece enerjinin ve dileğin akmasına izin verebiliriz. Bu aynı su hortumunun üzerine basmak gibidir ve bu da suyun akışını engeller. İstedikten, odakladıktan sonra tam bir güvenle gerisini evrene bırakmalıyız ve daha fazla (ta ki ertesi gün çalışmayı tekrarlayana kadar) o isteğe odaklanmamalıyız. 

Eğer mantra kullanıyorsak, bunu bir bitiriş cümlesiyle yaparız. “Öyle Olsun!” “Dileğim Gerçekleşti” gibi bir niyetle bağırarak son noktayı koyar ve enerjiyi bırakırız. Bu üzerimizde ki yoğun enerjiyi atmak gibidir. Eğer kâğıda enerji yüklediysek, enerjiyi serbest bırakmak için dilek kâğıdını yakmalıyız.

Saf niyet-şüphesizlik- Sessizlik 
Dileği dilerken ve diledikten sonra olabildiğince saf bir niyete sahip olmalı ve şüphe gibi kötü titreşimli enerjilerden uzak durmalıyız. Onun gerçekleşeceğine dair tam bir güvene sahip olmalıyız. “Gerçekleşecek mi acaba?”, “Ne zaman gerçekleşir?”, “Olursa hayırlı olmaz mı?” Gibi soru işaretleri ve gerçekleşeceğine dair şüpheler, yaydığımız enerjiyi kesintiye uğratır ve evrene zıt bir enerji gönderir. Bu şüpheler evren için,”Evet ben bunu istedim ama bir tarafım istemiyor” demektir. Bu da gerçekleşmesini engeller ve enerjilere set koyar. Bu yüzden hiçbir şüphe olmaksızın, saf niyetle istemeliyiz. 

Eski gelenekler, bir diğer önemli noktanın, dileğimiz gerçekleşene kadar sessiz kalmak olduğunu söylerler. Dilediğiniz bir şeyi ve çalışmayı insanlara söylemek, enerjinin akışını kirletir. Bu yüzden sessizlikle, dileğinizi kutsayın ve gerçekleşene kadar bu konuyla ilgili enerjiyi kirletecek yorumlar yapmaktan sakının. Başkalarına söylemeniz ve başkalarının konuyla ilgili yorumları da enerjileri kirletecektir. 

Bütünün Hayrı 
Her daim çalışmayı yaparken “bütünün hayrına” demeyi unutmayın. Bir şeyleri ol’dururken bir denge süreci vardır. Hayırlı olanı ol’dumak için “bütünün hayrına” diye niyetlenin ve sonra evrene tam olarak güvenin sahip olun. Bütünün hayrına derken içinizde şüphe veya korku olmasın, bunun yerine tam bir teslimiyet duygusu sizi sarsın. Zaten bütünün hayrına diyerek, hayırlı olmayacak enerjileri engellemiş oluruz. Öte taraftan dileğimiz gerçekleşmezse, bunda bir hayır olduğunu bilmeli ve önümüze bakmalıyız. 

Eğer bu püf noktaları, isteklerinizi gerçekleştirme konusunda takip ederseniz, dileklerinizin daha kolay gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Bunları her tür dilek çalışmanızda (The Secret, Reiki, Dilek kâğıtları vs.) kullanabilirsiniz. İçinde olduğumuz dönem zaten Spiritüel anlamda dileklerimizin daha hızlı gerçekleştiği bir dönemdir.  Haliyle bunlar bizim süreci daha iyi kontrol etmemizi sağlar.

DEVAMINI OKU

5 Temmuz 2016

Bambina 17 Aylık

 Bambinonun 17 Aylık yazısı burada.

Bambinanın 17. ayı abisinin hastalıklarının gölgesinde kaldı diyebilirim.
Karı-koca Bambino ile ilgilenmekten bitap düştüğümüz için Bambinanın hastalık kapmaması en büyük şükür sebebimiz oldu.

Bambina kendi gelişimine kendi hızında devam etti.

Hala konuşmuyor, "Anne" ve "Baba" dışında.

Ancak herşeyi anlıyor, el işaretleri ve "aa" "ooo" gibi duygu içeren seslerle derdini anlatabiliyor.

Kendi kendine yemek yeme konusunda oldukça ısrarlı çıktı ve ellerini çok çok iyi kullanmaya başladı, eskiye oranla çok çok temiz bir şekilde kaşık ve çatal kullanıp yemek yiyebiliyor.

Altını değiştirme konusunda çok zorlanıyoruz, çok zor ikna oluyor, bazen saatlerce kirli gezebiliyor. Ama biliyorum ki bu durum onun için çok önemli, o nedenle hiç inatlaşmıyorum, nasılsa bir zaman geliyor ki, çok kolay ikna oluyor ve kuzu kuzu yatağa uzanıyor :)

Sabahları uyanınca genelde abisi geliyor yanına, Bambina eğer tam olarak uyanamadıysa bağırıp onu istemediğini belli ediyor, öyle olursa Bambinoya kardeşine fazla yaklaşmamasını tembih ediyorum :) Yok eğer tam olarak uyandıysa abisini görmekten sonsuz mutluluk duyuyor minnoş, hemen başlıyorlar oynamaya :)

"Hadi dışarı çıkalım" deyince hemen kapıya doğru gidip şapkasını ve ayakkabılarını gösteriyor :) Hatta yere oturup ayakkabılarını giymeye çalışıyor. Dışarı çıkmayı ve gezmeyi çok seviyor.

Tüm kitaplarda çocukları işaret etmeye bayılıyor. Hayvanları da gösterip adlarını söylememizi istiyor. Ama çocuklar öncelikli :) İşaret etmeyi başparmağı ile yapıyor ve de, çok şeker :))

Tırmanmaya, kaymaya, sallanmaya bayılıyor. Evde minderlerden kaydıraklar yapıyoruz, çok uzun süre oynuyor o şekilde.

Yoğurt yemeyi çok seviyor. Etle arası pek yok.

Kıyafetlerini kendi seçmeye başladı, bizim seçtiklerimizi reddettiği çok oluyor :)

Üç tekerlekli bisiklete binip gezmeyi seviyor.

Dışarıda kedi görünce mutlu mutlu çığlıklar atıyor, yanına gidip sevmek istiyor, genelde kedilerle uzun süre bakışıyorlar karşılıklı :))

Kendi kendine dışarıda geziyor, koşuyor, eğleniyor, başka çocukların yanında olmayı çok istiyor, tanıdık tanımadık fark etmez, çocuk olsun yeter :)

"Deniz kum güneeeş, dalga su balık" deyince gülümsüyor, hala unutmamış :))

Ben eve gelince ellerimi yıkamamı bekliyor, sonra da yatağı gösterip beni oraya götürüyor. Süt zamanııı :))

Biz mutfaktayken gelip işaret ederek bizi götürüyor bazen salona ya da başka bir yere. İhtiyaçlarını çok güzel belli ediyor.

Boy ve kilo olarak abisinden daha dolgun olduğunu söyleyebilirim.

Alerjileri hala devam ediyor. Dikkat etmeye devam..

Çok çok keyifli Bambina ile yaşam. O bize neşeyi, rahatlığı, yaşama sevincini, geniş olabilmeyi, kendimize odaklanmayı hatırlatmaya geldi, inanıyorum :))
DEVAMINI OKU

4 Temmuz 2016

Bambino 69 Aylık

Bambinonun son ayı hastalıklarla mücadele içinde geçti.
Okul kapanmadan önceki hafta pikniğe gitmişlerdi, güneş geçmiş kafasına. Tam bir hafta boyunca yüksek ateş, ishal, eklem ve karın ağrısı çekti kuzucuk.
Bir hafta sonra ancak toparladı.
O haftasonu dışarıda rüzgar yemiş, sonradan farkına varmışız.
4 gün boyunca yine yüksek ateş ve nezle/grip belirtileri ile yattı Bambino.
Vücut tam toparladı, çok iyi, diye düşünürken, yediği bir lokmacık dondurmadan boğazı şişti bu defa da.. Demek ki tam toparlanamamış, ateşi yine çok yükseldi.

3 hafta boyunca farklı nedenlerden de olsa ortak belirti olan yüksek ve inatçı ateş Bambinoyu çok yordu. Halsiz ve güçsüz düştü. Kojoyla birlikte uykusuz günler ve geceler geçirdik, biz de yorulduk. Hatta en sonunda tüm tahlilleri yaptırdık: Çi.ş, gaita, kan, alerji. Sonuç: Virütik, beklemekten başka yapacak birşey yok. 

Bu hafta itibariyle biraz kendine gelmeye başladı Bambino ama hala çok güçsüz. Bunca sıcak havada azıcık rüzgar esince burnu akmaya başlıyor :( Sabahları bir sürü vitamin ve takviye ile güne başlıyor, proteine ağırlık vermeye çalışıyoruz ama iştahı çok yok hala..

Yaz ayları için Bambino ile tüm legolarını tekrar yapma projesi başlattık, elimizden geldiğince her akşam bir legosunu tekrar yapıyoruz. Tüm parçaları renklerine ayırıp kutulara koyduk. Lego yapacağımız zaman yere kocaman bir örtü seriyoruz, üstüne tüm kutuları koyuyoruz, Bambino lego kitapçığından hangi parçayı istediğini gösteriyor, birlikte arayıp buluyoruz (ki bu kısım çok uzun zaman alabiliyor, hatta bazen sinir ediyor bizi) ve Bambino parçaları birleştirip legosunu tamamlıyor. Yeni bir oyuncak almış gibi seviniyor her seferinde, çok özlemiş eski legolarını :) Onları özenle dolabının üzerinde sergiliyor ve olabildiğince kardeşinden koruyor :)

Uzun süren hastalıktan yeni yeni iyileşen bir kuş yavrusunu nasıl korumak gerekiyorsa, biz de Bambinoyu o derece korumaya çalışıyoruz bu aralar. Eski gücüne ve neşesine kavuşsun diye anne-baba kuş olarak çırpınıp duruyoruz. Allah tüm yavruları korusun. Bunca üstüne titrediğimiz evlatlarımızın hep iyiliklerini yaşatsın. Hayat tamamen belirsiz ve kaotik. Tüm anne babalara güç, cesaret ve sabır diliyorum. 

Bambino bana çok düştü bu süreçte. İyi tarafı, afedersiniz ter koumu bile muhteşem bulan biri var şu anda karşımda. Benimle aşk yaşıyor :) Akşamları birlikte lego yaptıktan sonra yatma hazırlıkları ve yatağa geçişte yine birlikteyiz. Defalarca sarılıp koklaşıyoruz.
"Anne, ne tatlı bir kokun var"
"Anne çok güzelsin"
"Anne, yumuşacıksın"
Benden mutlusu yok :)

Kötü tarafı, en ufak bir olumsuz söz söylemem, mimik yapmam bile onu çok üzüyor hatta ağlamasına neden oluyor. Öyle kırılgan ki.. 
Bayramdan sonra gitmek zorunda olduğum iş seyahatimin haberini verdim dün, hemen dudakları büzüldü, sesi titremeye başladı. 
"Sen olmadan burada durmak istemiyorum ama buna mecburum" 
diyerek olgunluk sergilemeye çalıştı ama içine aktı gözyaşları o sırada, fark ettim :( Sözü ona getirmek istediğim legolara getirince yüzü aydınlandı ve biraz toparladı.
"Kardeşim için çok zor olacak anne, seni çok özleyecek" 
deyince içim parçalandı, itiraf ediyorum :(((

Bu arada, buraya not düşmem gereken bir konu var: Bambino ilk defa yanında anne ya da babası olmadan kendine verilen bir bütçe ile kendine, bana ve kojoya hediye aldı :))) Tarih 30 Haziran 2016. M.T.A Müzesine gittiklerinde kendine hatıra madeni para (üzerinde araştırma gemisi resmi var), bana trex'li bir kitap ayracı, babasına da fosil şeklinde bir anahtarlık almış :)
"Anne, sana aldığım ayraç çok ucuzdu. Kaç liraydı biliyor musun? Sadece 1 lira!"
:))
Hediyelerimizi tek tek verdi.
Tabi kojoyla ben eridik bittik, "Büyümüş de bize hediye alırmış" dedik :)
Toplamda 10 lira olan bütçesi ile 10,5 liralık harcama yaptığını da anlattı. Biraz aşmış ama sorun olmamış :)))
Düşünceli oğlum benim..

Ben seni çok ama çok seviyorum Bambino, kelimelerle anlatmam mümkün değil...
DEVAMINI OKU

SOSYAL AĞLAR


İZLEYENLER

Blog Arşivi

HER GÜN MUTLAKA

NE ARADINIZ, YARDIMCI OLALIM?

Kişisel Blog

Copyright © Benden ve Bizden | Powered by Blogger
Design by Lizard Themes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com